Új utakon a járműfinanszírozás


Azok a fuvarozást végző, vagy a fuvarozási tevékenységet saját üzletmenetük biztosításához felhasználó vállalatok, melyek saját fejlődési útjukat végigjárva elértek egy bizonyos nagyságrendet, ez általában legalább tíz, vagy ennél több járművet jelent, minőségi és mennyiségi fejlődés küszöbéhez érkeztek. Ezen darabszám felett már ugrásszerűen emelkednek a fuvarozás és a hozzákapcsolódó egyéb melléktevékenységek költségei, nem utolsó sorban a járműpark folyamatos szinten tartása jelenti a legfontosabb feladatot.


Súlyponti kérdések

A legfontosabb szempontokat a következők szerint foglalhatjuk össze: Minél idősebb az adott jármű, annál dominánsabban jelentkeznek az üzemi költségek, különös tekintettel a növekvő üzem- és kenőanyag felhasználásra, a meredeken emelkedő javítási költségekre, a javítás idejére kieső bevételekre, vagy akár a fuvarpiacon a teljes ellehetetlenülésre. Egyetlen lehetőség a folyamatos és tervszerű járműcsere, amely azonban egy ilyen volumenben dolgozó vállalatnál már hatalmas tőkeigényt igényelne. Sajnos a járművek egyre növekvő műszaki és erkölcsi avulása, a minél szigorúbbá váló gazdasági és szaktárcai szabályok mindenképpen megoldást igényelnek.

Alapvető elvárás a legmodernebb műszaki szintre való átállás, a minél homogénabb járműparkra való átállás, melyet az így egyszerűsödő javítási és karbantartási tevékenységek is alátámasztanak, nem utolsó sorban pedig a márkakereskedések kiemelten preferálják a márkahűséget és a nagy volumenű felhasználókat. Mindezekkel a fejlesztésekkel egyértelműen nő a műszaki színvonal, kifejezetten kedvezően hatva a fuvarozó vállalat megítélésére, mely a legfontosabb kritériumok egyike a nagyon is versenyhelyzetben lévő fuvarozói piacon a minél kedvezőbb fuvarfeladat eléréséhez.


Megoldás a flottafinanszírozás

Éppen az ilyen komplex feladat-igény megoldása érdekében vizsgálták át a szakfinanszírozó intézmények eddigi konstrukcióikat és létrehoztak egy olyan jellegű finanszírozási formát, mely a lehető legolcsóbb üzemeltetést részesíti előnyben, garantálva a járműpark tervszerű időszakos és folyamatos cseréjét.

A középnagyságú fuvarozó vagy szállítási tevékenységet folytató vállalatok számára ideális ez a megoldás, melyeket a következőképpen jellemezhetünk. A teljes járműpark előre meghatározott időszakonként teljes vagy részleges cserére kerül, külön költségteher nélkül. A lecserélt, használt járművek általában a másodlagos piacon gyorsan és jól értékesíthetők, ezt a feladatot a lízing cég valamelyik szakkereskedő partnerével kooperálva maga végzi, tehát ez sem a fuvarozó dolga. A konstrukció abszolút rugalmasan kiterjeszthető az összes járműre és gépjárműre, kiviteltől, raksúlytól, stb. függetlenül.

A mindenkori legújabb műszaki színvonal járulékos hasznaként csökken a környezetre ható terhelés, kisebb a zaj, füst, por, és szignifikánsan emelkedik a közlekedés biztonság. Természetesen bármikor lehetőség van a járművek bármely jellemzőjének megváltoztatására, akár a típus vonatkozásában is. A mindig szinte új járműparknak köszönhetően a javítási és karbantartási költségek erősen csökkennek, ha csak a garanciális időt is vesszük alapul, már igen jelentős a megtakarítás.

A konstrukció minimális önerővel is igénybe vehető, mely általában a cserére felkínált eszközökkel könnyen lefedhető, a maradék pedig jelentős mértékben növelheti a vállalat likviditását, hiszen szabad források jelentkeznek egyéb célra felhasználható módon. A gyors csereperiódus miatt a járművek mindig nagyon magas maradvány értékkel bírnak, így a bérleti díjak is jelentősen kisebbek a szokásos színvonalnál.

Összességében azt hiszem, nem kell senkinek sem bizonyítani, mennyivel jobb egy fiatal, műszakilag a csúcsot képviselő járműparkkal dolgozni, mindamellett a jelentős költségmegtakarítás minden előnyét élvezve.


Segítség kellene?

A Tranzit Magazin, mint a szakmai újdonságok iránt fogékony és elkötelezett sajtóorgánum, a jövőben maga is tevékenyen kíván részt venni a fuvarozói társadalom minél szélesebb körű tájékoztatásában és segítségében, ezért kísérleti jelleggel beindítjuk olvasóink számára a díjtalanul igénybe vehető tanácsadó szolgáltatásunkat, a finanszírozás, járműbeszerzés vagy értékesítés kérdéskörében. Amennyiben a nevezett témákban bármely jellegű kérdésük vagy problémájuk lenne, kérjük hívják a 06 30 2277409-es telefonszámot, ahol a témában járatos partnerünk igyekszik felvetésükre megoldást találni.


Cím


H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Google Maps

Telefon


+36-30/2277-409

Forgó Ervin