Finanszírozási konstrukciók


Rövidített áttekintés

A részletes összefoglaló nyomtatható (pdf) formátumban itt tölthető le!

A jogszabályok által meghatározott finanszírozási formák teljes palettájával állunk Ügyfeleink rendelkezésére, mely alapvetően bérlet (operatív lízing), illetve pénzügyi lízing megoldásokat jelentenek. Pénzügyi lízing a futamidő lezárásától függően zárt végű (termékértékesítés jellegű) és nyílt végű (szolgáltatás jellegű) konstrukció lehet.

  Bérlet Pénzügyi lízing  
  Operatív lízing (bérlet) Zártvégű p. I. Nyíltvégű p. I.
Tulajdonos Bérbeadó Lízingbeadó Lízingbeadó
Futamidő Határozott időtartamú Határozott időtartamú Határozott időtartamú
Aktiválás Bérbeadó Lízingbevevő Lízingbevevő
Értékcsökkenési
kulcs
Gyorsított Normál Normál
Törlesztések Bérleti díj Tőke+kamat Tőke+Áfa+kamat
Törlesztés elszámolása a Lízingbevevőnél Költség Tőke: adózott eredményből
Kamat: költség
Tőke: adózott eredményből
Kamat: költség
Tőketartozás nyilvántartása a lízingbevevőnél - Kötelezettség Kötelezettség
Beszerzési ár Áfa-ja Bérbeadó kifizeti a szállítonak, majd visszaigényli Lízingbeadó kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli Lízingbeadó kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli
ÁFA, amit a lízingbevevő fizet Minden egyes bérleti díjra Áfa, amit a Bérlő visszaigényelhet A beszerzési díj Áfa-ját a futamidő elején egy összegben fizeti a Lízingbevevő a Lízingbeadónak A beszerzési ár Áfa-ját a futamidő alatt fizeti meg a Lízingbeadónak a Lízingbevevő a tőkerészletek arányában
Futamidő végén a tulajdonviszony Az eszköz visszaadásra kerül a Bérbeadó részére, majd a Bérbeadó értékesítheti az eszközt harmadik félnek Automatikus tulajdon átruházás Vásárlási opció előre meghatározott maradvány értéken
Jogi háttér Nemzetközi gyakorlat Ptk. + 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) Ptk. + 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.)

A fenti táblázatban az eszközök finanszírozására vonatkozó konstrukciók fő jellemzőit foglaltuk össze. Tájékoztatásul néhány alap számlaösszefüggés a Lízingbevevő, illetve Bérlő szemszögéből (A számlaösszefüggések csupán tájékoztatásul szolgálnak!):


Pénzügyi lízing

A pénzügyi lízing keretében lízingelt eszköz szerződés szerinti vételárának elszámolása beszerzési árként és kimutatása közetelettségként, a Lízingbeadó számlája alapján:

 • T 15 Beruházások
 • K 436 Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségek

A lízingbe vett eszköz használatba vétele, aktiválása az üzembe helyezés dokumentuma alapján:

 • T 12-14 Tárgyi eszközök
 • K 15 Beruházások

A lízingbe vett eszköz aktivált értéke alapján az értékcsökkenési leírás elszámolása a vállalkozás számviteli politikájának megfelelően:

 • T 55 Értékcsökkenési leírás
 • K 12-14 Tárgyi eszközök

A fizetett lízingdíj elszámolása:

     Tőke része

 • T 436 Pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségek
 • K 384 Elszámolási betétszámla

     Kamat része

 • T 87 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések
 • K 384 Elszámolási betétszámla

Bérlet

A Bérbeadó számlája alapján a bérleti díj és általános forgalmi adó elszámolása:

 • T 56 Nem anyagjellegű szolgáltatások értéke
 • T 466 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 • K 44 Szállítók

A számlázott bérleti díj és a tárgyévet terhelő bérleti díj különbözetének időbeli elhatárolása:

 • T 56 Nem anyagjellegű szolgáltatsáok értéke
 • K 48 Passzív időbeli elhatárolás

      vagy

 • T 39 Aktív időbeli elhatárolás
 • K 56 Nem anyagjellegű szolgáltatások értéke

A bérleti díj elhatárolásának megszüntetése:

 • T 48 Passzív időbeli elhatárolás
 • K 56 Nem anyagjellegű szolgáltatások értéke

      vagy

 • T 56 Nem anyagjellegű szolgáltatások értéke
 • K 39 Aktív időbeli elhatárolás

Cím


H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Google Maps

Telefon


+36-30/2277-409

Forgó Ervin